Konfidentsiaalsete dokumentide ja arhiivide hävitamine

Teema: Teenused Kuupäev: 20 detsember 2010
Autor: admin2

Selle teenusevariandi puhul korraldab ARELET OÜ kogutud konfidentsiaalsete dokumentide äraveo vastavalt eelnevalt kokkulepitud ning Lepingus fikseeritud graafikule.

ARELET OÜ tarnib Teie poolt näidatud aadressil dokumentide kogumise konteineri(d).
Konteinerid on varustatud ühekordsete plommidega. Plommi number kajastatakse saatelehel tühja konteineri toomisel ning konteineri vahetamisel.
Plommi säilimist ning vigastamatust kontrollitakse konteineri äraveol. Plommi kadumise või vigastatuse korral teavitatakse sellest koheselt Tellijat.
Täis konteinerid toimetatakse paberihävitamise tehasesse.


Kogutud dokumendid hävitatakse ARELET OÜ tehases, kus on tagatud kõik turvalisusnõuded dokumentides peituvate saladuste säilitamiseks.
Klient saab igast hävitatud kogusest aruande, kus kajastatakse materjali lähtekoht, plommi number, hävitamise aeg ning hävitaja nimi.
Soovi korral on võimalik kliendil tellida ka videokassett, kust on võimalik jälgida kliendi territooriumilt kogutud dokumentide kogu hävitamisprotsessi.

 
 
www.arelet.ee
Töötaja logimine