TeenusedArelet OÜ
on täielikult Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevusalaks on konfidentsiaalsete dokumentide ning muude infokandjate (CD plaadid, VHS kassetid, arvutikettad, magnetkaardid, tööriided jne.) hävitamine. Arelet OÜ alustas tegevust 1998 aasta sügisel. Tänu pain

Loe edasi

Selle teenusevariandi puhul korraldab ARELET OÜ kogutud konfidentsiaalsete dokumentide äraveo vastavalt eelnevalt kokkulepitud ning Lepingus fikseeritud graafikule.

ARELET OÜ tarnib Teie poolt näidatud aadressil dokumentide kogumise konteineri(d).
Konteinerid on varustatud ühekordsete plommidega. Plommi number kajastatakse saatelehel tühja konteineri toomisel ning konteineri vahetamisel.
Plommi säilimist ning vigastamatust kontrollitakse konteineri äraveol. Plommi kadumise või vigast

Loe edasi
Arhiivide vedu Kuupäev: 15 detsember 2010
Autor: admin2

Antud teenuse puhul korraldab ARELET OÜ klientide arhiivide veo harukontoritest tellija keskarhiividesse.

Kuna ARELET OÜ transpordivahendid liiguvad graafiku alusel üle kogu Eesti, siis on antud teenust võimalik tellida kas reglaarteenusena või siis ühekordse arhiiviveona.

 
 
www.arelet.ee
Töötaja logimine